Miljö/Kvalitet

Stockholms Teknik-Team AB, skall genom att aktivt integrera miljöarbetet i hela verksamheten, bidra till en bättre miljö och arbetsmiljö.

Stockholms Teknik-Teams övergripande kvalitetsmål är att alla våra aktiviteter och vårt företag ska framstå som ett begrepp liktydigt med kvalitet i total mening.

  • Vi är SS-EN ISO 9001:2015, SE-EN ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 45001:2018 certifierade.
  • Vi tillämpar IN ledningssystem.
  • Revision av vårt ledningssystem utföres av externa konsulter.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi är experter på allt inom energieffektivisering av el och drift.

Hela laget

Energieffektivisera ditt hus

För allas skull