Stockholms Vent-Team AB

E-post: info@ventteam.se

Vår affärsidé är att tillhandahålla energieffektiva system och kundanpassade lösningar. Utföra projektering, installation och service med hög kvalitet inom ventilations branschen.

Vår vision är att utveckla Stockholms Vent-Team till ett av de bästa företagen inom vårt verksamhetsområde. Med kundfokus, ständiga förbättringar av våra processer och helhetssyn på företagets verksamhet, är vår ambition att vara en attraktiv och eftertraktad entreprenör.

Kontakta oss